Body Shape

Aerobik-Body Shape je aerobik srednjeg inteziteta idealan za smanjivanje procenta telesnih masti i definisanje musklature. U svetu fitnesa ja odavno poznato da se telesne masti najviše koriste kao izvor energije ( “tope se” ) pri intenzitetu od 60-70 % od maksimalne vrednosti pulsa. Američki koledž za sportsku medicinu ACSM kao i milioni profesionalnih sportista i rekreativaca širom sveta su dokazali da ne morate da dajete maksimum svojih fizičkih mogućnosti da bi se oslobodili suvišnih kilograma. Rešenje je upravo zona treniranja koju postižete na ovoj vrsti grupnog treninga gde se energija obezbedjuje 10% iz ugljenih hidrata, čak 85% iz masti i 5% iz proteina. Na ovaj način redukujete svoju telesnu masu na najzdraviji i najprirodniji način.

Od rekvizita se koriste elastične trake i mali, ručni tegovi.