LABORATORIJA ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU

OPIS USLUGA

1. UTVRĐIVANJE NIVOA UTRENIRANOSTI REKREATIVACA (HEALTH RELATED FITNESS):
(utvrdivanje parametara telesne strukture, kardiorespiratorne izdržljivosti, mišicne snage i izdržljivosti, gipkosti, kao i normiranje karakteristika prema polu i uzrastu);

2. UTVRĐIVANJE NIVOA UTRENIRANOSTI SPORTISTA (PERFORMANCE RELATED FITNESS):
(utvrdivanje parametara telesne strukture, FEV1, PEF, VO2max, HRmax, laktatni prag, maksimalna i eksplozivna snaga, mišicna izdržljivost, gipkost, kao i normiranje karakteristika prema polu, uzrastu i sportskoj grani);

3. ERGOSPIROMETRIJSKO TESTIRANJE:
(FEV 1, PEF, VO2max, VVO2max, HRmax, HRat);

4. TESTIRANJE SKOCNOSTI NA KONTAKTNOJ PLATFORMI:
(SJ, CMJ, VJ, LNCMJ, DNCMJ, 4xCMJ, 60xCMJ, nivo eksplozivne snage, indeks simetrije, faktor koordinacije, reakciono vreme, faktor anaerobnog zamora);

5. ODREĐIVANJE UHRANJENOSTI, TELESNE STRUKTURE I DIMENZIONALNOSTI:
(utvrdivanje parametara telesne strukture upotrebom visinometra, BIA, kalipera, antropometra i merne trake – TV, TM, BMI, WHR, % masnog tkiva, % mišicnog tkiva, % vode, viscealne masti);

6. ODREĐIVANJE UHRANJENOSTI, TELESNE STRUKTURE I DIMENZIONALNOSTI + ANALIZA I IZRADA REŽIMA ISHRANE
(kao usluga broj 5 + sedmodnevno pracenje i analiza režima ishrane sa izradom jelovnika na osnovu energetskih potreba i cilja trenažnog procesa);

7. TERENSKO TESTIRANJE SPORTISTA:
(utvrdivanje morfoloških karakteristika i motorickih sposobnosti upotrebom portabilne dijagnosticke opreme dostupne u tims.lab-u);

8. IZRADA PROGRAMA VEŽBANJA ZA REKREATIVCE:
(usluga 1 + dizajniranje programa vežbanja na osnovu karakteristika dobijenim testiranjem i cilja trenažnog procesa, kao i savetovanje pri realizaciji programa vežbanja);

9. IZRADA PROGRAMA VEŽBANJA ZA SPORTISTE:
(usluga 2 + dizajniranje programa vežbanja na osnovu karakteristika dobijenim testiranjem i cilja trenažnog procesa, kao i savetovanje pri realizaciji programa vežbanja);

10. TESTIRANJE PSIHOLOŠKIH KAPACITETA:

11. PSIHOLOŠKA PRIPREMA I MENADŽMENT STRESA:

TIMS Cenovnik →